Олег Богун. Поезія Ойкосу


Відгук на поетичну книгу Євгенія Півня « всегда хотел чтобы в конце огорода росло огромное дерево » (Дніпро, видавництво « Герда» _, 2020)_ — з перекладами віршів з російської Марти Мохнацької

Нова книга Євгенія Півня нагадує мені про два виміри.

Перший — пам’ять великої місцевості, що не застигла у окремих спогадах, речах чи подіях, а продовжує свій рух ніби паралельно до життя, тримаючи його за руку. У цій книзі первинні архе-сутності степового ландшафту — примари неокреслюваного, але місткого світу — стають звичними, побутовими, домашніми примарами, органічною частиною оселі: де стіни якщо й не зникають, то стають майже прозорими; двері — в їх буквальному та метафоричному значенні — сміхотворними; де саме розуміння дому та прихистку стає значно проникнішим та вразливішим до всього, що надходить ззовні.

Як і звідки вони приходять, зі своєю легкістю наповнювати обжиті нами місця — кімнати, веранду, подвір’я, сад, дороги — також і своєю пам’яттю?

кто в детстве не боялся призраков ну и где ты сейчас

в тишине загородной

убитой трассы Н11

одному не страшно

стоять здесь и петь

своим поганым голосом

утру напротив

я это так

признаться в не

значительном:

здесь я живу

клок диких цветов

блокнот с понедельником

шкатулка резная

с пуговицами

призрак с фонарём казался

неподвижным теперь приближается

разлетаясь огнями въезда

привычной обстановкой комнаты

ей предстоит в темноте

определить наощупь

кто сейчас коснётся выключателя

какое у него лицо

хто в дитинстві не боявся привидів ну і де ти зараз

в тиші позаміській

вбитої траси Н11

самому не страшно

тут стояти й співати

своїм паскудним голосом

ранку супроти

це я так

зізнáюся у не

значному:

тут я живу

жмут диких квіток

блокнот з понеділком

різьблена скринька

з ґудзиками

привид з ліхтарем здавався

непорушним тепер наближається

розлітаючись вогнями в’їзду

звичною обставою кімнати

вона має навпомацки

визначити за дотиком

хто зараз торкнеться до вимикача

яке у нього лице

Водночас цю пам’ять можна з легкістю назвати і сном, з його нелінійністю та розгалуженістю, що шукає точки дотику до дзеркально деформованої для нього реальності, аби врешті знайти спосіб прокинутися. Доречними тут були б слова Новаліса, які згадує в одному зі своїх есеїв Октавіо Пас: «Коли нам сниться, що спимо, ми близькі до пробудження». В цьому сенсі «всегда хотел чтобы в конце огорода росло огромное дерево» — книга двох суміжних осель присутності — онейричної та реальної, — розхристаних пообіч того, хто вибудовує між ними неперервний та тривкий перехід, намагаючись його оприявнити топологічними засобами мови.

Пошук автором такого переходу втримує сприйняття цієї книги, керуючись знаками безмежного ладншафту, в якому дерево у кінці городу стає гігантською рослиною свідомості, що на самому краю обжитого тягнеться у інший темпорально-просторовий вимір — туди, куди здатні простягнутись вже не ми з нашою чуйністю, а лиш растопыренные пальцы (розтопирені пальці), дырявые руки ореха (діряві руки горіха).

Примітно, що й на рівні форми Півень організовує своє письмо з ледь помітною незавершеністю наприкінці текстів, наче залишаючи їм місце для подальшого росту; наче ці вірші — як і гілля дерев — мають на своїх розгалужених кінчиках достатньо сил, щоб тягнутись в різні боки й надалі — вже поза нами й у якомусь іншому просторі. Мені це ще раз нагадує про те давньогрецьке розуміння «природи» як physis, що не охоплює законослухняну сукупність усіх речей чи сутностей, а на фонетичному та семантичному рівні вказує на їхній «ріст». Можливо, й саме місце походження текстів Півня — історичний простір античних міст-колоній Північного Причорномор’я, символ периферійного розгалуження у віддалі метрополій — схиляє до відповідних алюзій.

Массивные руки ореха крови нашей не удержат – взгляни:

светится небесный день

сквозь дырявые руки ореха. Ночь

придёт – сам что ли подвесит

достаточно ламп, чтобы разглядеть

ближние острова ночи сквозь

растопыренные пальцы? Да

и не подписывался он что-то

там удерживать. Жесты его

наливаются другими

соками – жаждой долголетия,

мы такую оплакивали,

когда держали его на руках –

долговязого тонкого малыша. Отступай

подальше от забора, говорил тебе,

крона потом такая

будет, что перехлестнёт к

соседям: прям вижу, как бросают

обратно зелёные плоды и ворчат:

себе под хату сади такие деревья.

Та не оплакивали

совсем – скорее страшно

представлять себя переполненными

головокружением, когда

много позже посмотрим в зенит

его столетних

рук, а костур высоты

пронзит мой

и твой мозг,

будто полдень пройдёт мимо,

впервые с места сдвинувшись.

Кажется, мы полднем назвали

дерево – закрываю руками уши

тебе – слышишь,

в крови моей заблудились плотные часы,

каждый день поднимаются

выше и выше?

Хотят на верхушку дерева.

Неуклюжи,

как-то пробьют русло и разбазарят

всю кровь. Пошли, здесь,

под орехом, кроме прохлады,

ничего расти не будет. А полдень –

то такая молния на самом деле, просто

шифруется хорошо

Масивні руки горіха крові нашої не втримають — глянь:

світиться небесний день

крізь діряві руки горіха. Ніч

прийде — чи то сам навішає

вдосталь ламп, щоби розгледіти

ближні острови ночі крізь

розтопирені пальці? Та

й не підписувався він щось там

втримувати. Жести його

наливаються іншими

соками — жагою довголіття,

ми таку оплакували,

коли тримали його на руках —

довгов’язого тонкого малюка. Відступай

чимдалі від паркану, казав тобі,

крона потім такою

буде, що переплюсне до

сусідів: геть бачу, як кидають

назад зелені плоди і бурмочуть:

собі під хатою сади такі дерева.

Но не оплакували

зовсім — радше страшно

уявляти себе переповненими

запаморокою, коли

значно пізніше подивимось у зеніт

його столітніх

рук, а костур висоти

прониже мій

і твій мозок,

ніби полудень пройде повз,

вперше рушачи з місця.

Здається, ми полуднем назвали

дерево — закриваю руками вуха

тобі — чуєш,

в крові моїй заблукали щільні години,

щодень піднімаються

вище й вище?

Хочуть на верхівку дерева.

Незграбні,

якось проб’ють русло й розтринькають

кров усю. Ходімо, тут,

під горіхом, крім прохолоди,

не ростиме нічого. А полудень —

то така блискавка насправді, просто

шифрується добре

Сон та пам’ять — як колективні знаменники цього простору — у книзі рухаються паралельно до плинності життя, з його докладністю та важливістю. З одного боку, це не дає їм до кінця міфологізуватися в письмі, перейти межу вигадки, — вони щораз підживлюються щоденними подіями, свідченнями та історіями очевидців. З іншого боку — вони, як і все живе, уражені глибокою раною переходу жить/посещать (жити/відвідувати), що впливає на ідентичність кожного, хто приналежний до спільної пам’яті та сну неохопної місцевості.

серое

приходящее на смену любому дню

тянет воду треснутыми губами

худая райская кошка округи

приникшая к больнице

горит глазами в земляном пироге

обещает восхождение на вершину

которую обычно видят только вороны

лежащие здесь повсюду коровы

в ярко-зелёной траве

откуда с вероятностью

в одну единственную единицу

появится характерный для округи

туман кое-где

подпаленный солнцем

кое-где в тёмно-зелёных глубинах

последнего адреса улицы

открывающий одну из возможных ран:

жить/посещать…

сіре

що приходить на зміну всякому дню

тягне воду тріснутими вустами

худа райська кицька округи

тулиться до лічниці

горить очима в пирогові земному

обіцяє сходження на вершину

яку звично бачать тільки ворони

і лежать тут усюди корови

в яскраво-зеленій траві

звідки з вірогідністю

в одну-однісіньку одиницю

з’явиться характерний для округи

туман де-не-де

підпалений сонцем

де-не-де в темно-зелених глибинах

останньої адреси вулиці

відкриває одну із можливих ран:

жити/відвідувати

Антиномія жить/посещать (жити/відвідувати) провадить до ще одного виміру книги, про який мені йдеться — це спосіб навігації та відчуття місцевості, яка переживається на одному з її примарних країв. Наче високе дерево — її умовний рубіж — служить своєрідним «біноклем» подальшої подорожі, в яку ніколи не наважишся рушити; наче полишення цього простору неминуче залишить по собі шов, що постійно розходитиметься на величезному тілі місцевості, до якої ти був/є приналежний. Якщо ж залишитись тут, то й оком не змигнеш, як усі твої просторові відчуття організують своєрідну ментальну мапу — віддзеркалену мапу зоряного неба (яку геть не розгледіти у світловому шумі метрополій) та обжитого степового ландшафту, що підсвічують одне одного через особливу мовну топографію:

Читать карты и книги, словно так никогда ни карт, ни книг с тобой не читали, словно прежде

разматывали домотканый овощ,

среди тающей кожуры не обнаружив

зерна, или глубокой царапины

в собственной ладони

не обнаружив. Таким образом следовать

за сменой освещённости предложения:

покидая границы светодиодного столба

навстречу первым вечерним звёздам, пробующим

воду сомнения, каламутное дно

слабого зрения, ежевечерне являющим

чудо старинного урожая на утоптанной почве

для подражаний, достать бы настолько

мощный ночник-проектор и врубить у вершины

улицы, чтобы доставало по всему небосклону

и удваивало звёзды созвездий, таясь от посторонних

(ради такого дела можно свернуть с постамента

городской цилиндр-видоискатель

и отбросить в небесную толщу вторые наши

созвездия, дома´ нашего монстра,

живущего помимо живущих в наших домах),

покидая панораму с коттеджем, где обрела

спокойствие первая игра, озарившая путешествие

одной птицей и в радости погасшая на ладонном

сумраке, мы преодолевали вершину

холма улицы, я, держа руль велосипеда, и младшая –

на раме велосипеда, в пределах моих рук

(если сейчас провести ладонью по раскрытой

книге – видишь, как снимается тонкая плёнка

с чёрными буквами, обнажая

точно такие же чёрные буквы, слово в слово)

Читати карти й книжки, ніби так ще ніколи ні карт, ні книжок не читали з тобою, неначе колись

розмотували домотканий овоч,

між топкої шкірки не віднайшовши

зерна, чи глибокої подряпини

у своїй же долоні

не віднайшовши. Отак йти слідом

за зміною освітленості речення:

покидаючи межі світлодіодного стовпа

назустріч першим вечірнім зорям, що мацають

воду сумніву, каламутне дно

слабкого зору, який защовечір являє

диво стародавнього урожаю на втрамбованім ґрунті

для наслідувань, дістати б настільки

потужний нічник-проєктор й вгатити край верхівки

вулиці, щоби сягало всього небосхилу

й подвоювало зорі сузір’їв, криючись від сторонніх

(заради такої справи можна відвернути від постаменту

міський циліндр-видошукач

і відкинути в небесну товщу другі наші

сузір’я, хати́ нашого монстра,

він живе опріч пожильців у наших хатах),

покидаючи панораму з котеджем, де віднайшла

супокій щонайперша гра, яка осяйнула мандрівку

одним птахом і в радості згасла на долоннім

смерку, ми долали вершину

горба вулиці, я, тримаючи руль велосипеда, і молодша —

на рамі велосипеда, в межах моїх рук

(якщо зараз провести долонею по розгорнутій

книжці — бачиш, як знімається тонесенька плівка

з чорними буквами, світячи

тілом таких самих чорних букв, слово в слово)

Поезія Євгенія Півня в певному сенсі прокладає схожу стежину, що й тексти Олега Лишеги чи В’ячеслава Медвідя, чуйність яких більше звернена до переживань місцевості, того, що її наповнює і тривожить, аніж до самозаглиблень та саморефлексій. Цікаво, що для цього Півень часто у своїй книзі звертається до «чужих» голосів, які говорять у його текстах, а свій власний — навмисне не робить тим орієнтиром, який визначав би рух в певному заданому напрямку. Можливо, це тому, що периферійний простір, який віднаходить свій відбиток у книзі, не піддається сталості навіть найскладнішої організації, постійно розгалужуючись вусібіч разом з плинною примарністю його об’єктів. Такий підхід допомагає побачити у цих текстах не лише окремі ознаки та населення простору, фіктивно залучені у присутність автора-реципієнта й ним інтерпретовані, а й сам простір — зусібіч, зсередини; залишитись у ньому на певний час, щоб самостійно все розгледіти, чи про все докладно розпитати місцевих.

Я ли сотворила предметы, стоящие передо мной.

«Я ли сотворила предметы,

стоящие передо мной» – обращаюсь

к маленькому собранию.

Скольких из вас я, правда, помню, а скольких

увидела впервые (за много лет). Скольких

увижу, когда вечер сегодня придёт.

Парк потусторонен, праздничен и бесконечен,

я была однажды студенткой,

вернувшейся в родной город (к примеру, Мэй

Боровски), правда, оглянувшись,

прошлое бесконечно разматывается:

что первое помню, так это каким

словом называлось то – между мной

и экраном – воздух, пространство,

расстояние.

Нет, не помню на самом деле. Забвение

бесконечно и оно – парк сегодня ночью.

«Так вот, я думаю о пространстве игры,

и вещи сами вспыхивают передо мной,

как надпись на воротах входа ПАРК

БЕСКОНЕЧЕН ПРАЗДНИЧЕН ПОТУСТОРОНЕН,

становятся мимо игры, мимо ваших

мыслей, двигающих ветки дерева. Движимых

ветром».

Чи це я сотворила предмети, що стоять переді мною.

«Чи це я сотворила предмети,

що стоять переді мною» — звертаюся

до маленького зібрання.

Скількох з вас я справді пам’ятаю, а скількох

побачила вперше (за багато років). Скількох

побачу, коли вечір сьогодні надійде.

Парк потойбічний, празниковий й безкраїй,

я була якось студенткою,

яка вернула до рідного міста (наприклад, Мей

Боровскі), щоправда, озирнувшись,

минуле безкрайо розмотується:

що першим пам’ятаю, то це яким

словом називалося те — між мною

й екраном — повітря, простір,

відстань.

Ні, насправді не пам’ятаю. Забуток

безкраїй і він — парк сьогодні вночі.

«То й от, я думаю про простір гри,

і речі самі жахкають переді мною,

як напис на воротах входу ПАРК

БЕЗКРАЇЙ ПРАЗНИКОВИЙ ПОТОЙБІЧНИЙ,

стають, оминаючи гру, оминаючи ваші

думки, що рухають гілля дерева. Рухані

вітром».

Євгеній Півень — поет, інженер. Народився у 1987 році в місті Баштанка Миколаївської області. Учасник миколаївського поетичного об’єднання «Лига Эм». Працює інженером у конструкторському відділі турбінобудівного підприємства. Автор поетичних збірок «Первое приближение» («ПроLogos», 2014), «Продолжение» («Лоція», 2015); остання наразі книга «всегда хотел чтобы в конце огорода росло огромное дерево» вийшла друком наприкінці 2020-го року у серії «Тонкие линии» («Герда»). Учасник низки музично-поетичних перформансів. Вірші публікувались у поетичному щомісячнику «Листок», журналах «Воздух», «СП», «Helicopter» (в перекладі польською), антології «Солонеба». Адміністратор та редактор літературного порталу Litcentr.